Årsmöte 2022

Torsdagen den 30 juni klockan 19:00 i Handelsboden, Ålshult.

Välkommen på årsmöte. Kvällens inleds med årsmötesförhandlingar och avslutas med att föreningen bjuder på fika. Personlig kallelse har gått ut via mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med dagordning finner du här:

Kallelse till årsmote 2022

Årsmöte 2021

Torsdag den 18 november klockan 19:00 i Handelsboden, Ålshult.

Välkommen på årsmöte. Kvällens inleds med årsmötesförhandlingar och avslutas med att föreningen bjuder på fika.

Personlig kallelse har gått ut via mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Årsmötet hålls senare än normalt på grund av Corona och de restrektioner som tidigare funnits.

Kallelse med dagordning finner du här:

Medlemsinformation

Årsmötet för 2020 är genomfört. I medlemsinformationen kan du läsa om vilka som valdes till styrelse, vi tar en blick i backspegeln och berättar om vad som är på gång. Föreningen behöver stärka sin ekonomi för att kunna göra avskrivningar och för att göra det beslutade årsmötet att höja nätavgiften med 100kr/månaden. Läs mer i informationsbladet. Eon kommer genomföra arbete i vårt område, berörda byar denna gång är Dunshult och Sjöaryd. Har du en fastighet eller känner någon som har en fastighet där och är intresserad att bli uppkopplad kontakta föreningen omgående på info@safnet.se.

Medlemsinformationen skickas ut till medlemmarna via e-post eller brev beroende på vilket ni anmält i början på juni.

Trevlig sommar!

Årsmöte 2020

Måndagen den 25maj klockan 19.00 i Parken, Urshult

Välkomna på årsmöte. Föreningen kommer genomföra årsmötet med förhöjd försiktighet med anledning av Corona. Vi bjuder inte på fika och har bokat en lokal där det är möjligt att hålla avstånd mellan deltagarna. Tidigare år har deltagarantalet på mötet varit runt 15 medlemmar. Information om avskrivning av fibernätet med eventuell höjning av nätavgiften kommer genomföras, se dagordningen punkt 8.

Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse och program finner du här:

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

Årsmöte 2019

Måndag den 24juni klockan 19.00 i Parken, Urshult

Välkomna på årsmöte. Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna och avslutas med att föreningen bjuder på fika.

Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

Årsmöte 2018

Måndagden 25juni klockan 19.00 i Parken, Urshult

Välkomna på årsmöte. Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna och avslutas med att föreningen bjuder på fika.

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och kräver att våra stadgar uppdateras. Förra årsmötet presenterades förslaget som godkändes av mötet. För att ändringen skall bli giltig krävs två möten och ändringen kommer tas upp även denna gång för att sedan träda i kraft efter årsmötet.

Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

Kallelse till årsmöte med dagordning 2018

 

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

 

Årsmöte 2017

Torsdagen den 29 juni klockan 19.00 i Parken, Urshult

Ett år går fort och det är återigen dags för årsmöte. Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna och avslutas med att föreningen bjuder på fika.

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och kräver att våra stadgar uppdateras, förslag presenteras. Ändringar kommer träda i kraft först efter årsmötet 2018.

Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

Kallelse till årsmöte med dagordning 2017

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

 

Årsmöte 2016

Torsdagen den 9 juni klockan 19.00 i Biblioteket, Urshult

Ett år har passerat och det är dags för årsmöte, denna gång i Biblioteket. Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna och avslutas med att föreningen bjuder på fika. Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

Kallelse med dagordning till årsmöte 2016

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

Medlemsinformation

I sommarens medlemsinformation kan du läsa om årsmötet, en kort summeringen av projektet och att ytterligare en delinbetalning av insats på 2 000kr krävs. Styrelsen arbetar nu vidare med att färdigställa det sista och hur föreningen skall hantera nya fastigheter som vill ansluta sig. VET NI NÅGON SOM ÄR INTRESSERAD AV ATT ANSLUTA SIG, anmäl det till styrelsen på info@safnet.se

Medlemsinformation juni 2015