Föreningen

Styrelsen

Ordförande:

Tore Ragnarsson, Lönsbygd

Sekreterare:

Maria Sigfridsson, Dunshult

Kassör:

Agneta Ragnarsson, Lönsbygd

Ordinarie Ledamöter:

Leif Karlsson, Sjöaryd

Ingvar Johansson, Toftåsa

Victor Jönsson, Dunshult

Suppleanter:

Lars-Erik Markusson, Toftåsa