Föreningen

Styrelsen

Ordförande:

Tore Ragnarsson, Lönsbygd

Vice ordförande:

Mårten Guldstrand, Åkroken

Sekreterare:

Gunnel Olsson, Åkroken

Kassör:

Agneta Ragnarsson, Lönsbygd

Ordinarie Ledamöter:

Leif Karlsson, Sjöaryd

Roland Winquist, Stenshult

Ingvar Johansson, Toftåsa

Suppleanter:

Christina Morley, Ålshult

Lars-Erik Markusson

Åsa Nordkvist, Ålshult