Föreningen

Styrelsen

Ordförande:

Tore Ragnarsson, Lönsbygd

Vice ordförande:

Mårten Guldstrand, Åkroken

Sekreterare:

Gunnel Olsson, Åkroken

Kassör:

Agneta Ragnarsson, Lönsbygd

Ordinarie Ledamöter:

Leif Karlsson, Sjöaryd

Ingvar Johansson, Toftåsa

Suppleanter:

Roland Winquist, Stenshult

Lars-Erik Markusson, Toftåsa