Arbetet fortskrider…

Efter mycket ideellt arbete under lång tid kom till slut de efterlängtade beskeden från PTS och Länsstyrelsens. Ansökan som lämnades in 2011 är nu beviljad. Styrelsen firar med tårta på mötet i september. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa de sista markavtalen, sen väntar samråd med länsstyrelsen (enligt miljöbalken) och därefter arbetet med att ta fram underlag till den offentlig upphandlingen.

Arbetet med markavtal pågår…

Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen. När detta är klart, kommer planeringen för ledningen att börja och sedan startar arbetet med att ta in offerter. Berörda markägare kommer personligen kontaktas av någon i styrelsen. Avtalet hittar du under fliken ”dokument”.

För er som ännu inte har tecknat anslutningsavtal är det nu hög tid att göra detta. En senare anslutning blir krångligare och framförallt dyrare. Sprid gärna detta budskap till dem som ännu inte beslutat sig för en anslutning.