Grävningen är i full gång

NCC vann upphandlingen och kommer tillsammans med ElTel och underentreprenörer bygga fibernätet. Avtalet undertecknades i dagarna och under måndagen startade det första grävlaget i Tåget.

 

Arbetet fortskrider…

Efter mycket ideellt arbete under lång tid kom till slut de efterlängtade beskeden från PTS och Länsstyrelsens. Ansökan som lämnades in 2011 är nu beviljad. Styrelsen firar med tårta på mötet i september. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa de sista markavtalen, sen väntar samråd med länsstyrelsen (enligt miljöbalken) och därefter arbetet med att ta fram underlag till den offentlig upphandlingen.

Positivt besked från Länsstyrelsen!

Den 25 augusti beslutade Länsstyrelsen att bevilja projektstöd till föreningen. Beskedet var helt avgörande för föreningens framtid och möjlighet att bygga fibernät. Projektstödet står för huvuddelen av sökta bidrag och finansieras av landsbygdsprogrammet (Staten) och EU. Beskedet var mycket efterlängtat och glädjande.

PTS har beviljat medfinansiering!

Den 26 juli fattade Post- och telestyrelsen beslut om att bevilja medfinansiering till Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening. Storleken på medfinansieringen från PTS står för en mindre del av det sökta stödbeloppet men är ett positivt besked eftersom det är avgörande för kommande beslut.

Årsmöte 2013

Måndag den 17 juni klockan 19.00 i Parken, Urshult

Vi startar kvällen med information från Anders Borgehed, näringslivsutvecklare i Tingsryd kommun. Därefter bjuder föreningen på fika och sedan följer sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat. Alla medlemmar hälsas välkomna och andra som är intresserade av fibernät i området.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

Kallelse/dagordning till årsmöte 2013

VÄLKOMMEN!

Årsmöte och informationskväll

Måndag den 7 maj klockan 18.30 i Parken, Urshult

Vi startar kvällen med information från föreningen, Tingsryd kommun och Wexnet. Samtliga fastighetsägare inom verksamhetsområdet är välkomna. När informationen är genomförd bjuder föreningen på fika och därefter fortsätter vi med årsmötesförhandlingar för medlemmar.

Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse för 2011 har gått ut till berörda. De finns även på hemsidan under fliken dokument tillsammans med styrelseprotokoll från det gångna året.

Hjärtligt Välkomna!

Inbjudan för information

Gott nytt år!

Från styrelsen sida vill vi tacka de som hjälpt oss under året och önska alla medlemmar ett Gott Nytt År!

Antalet medlemmar i föreningen är nu 109 stycken och av dessa har 80 tecknat anslutningsavtal hittills. Samförläggningen med E-on är avslutad och resultatet blev 7 181 meter grävning. Detta betyder att 1/5 av det planerade byanätet är klart. Genom samförläggningen har föreningen sparat minst 300 000 kr jämfört med om vi skulle grävt det själva.

E-on vill ha betalt för sitt arbete och därför har en faktura gått ut till medlemmar med anslutningsavtal. Delinsatsen som fakturerats skall täcka uppkomna kostnaderna. Vi uppmanar medlemmar som ännu ej tecknat anslutningsavtal att gör det snarast.

Under våren fortsätter arbetet med bland annat markavtal och planering av fibernätet. För att veta var fibernätet skall dras och för att få en korrekt kalkyl uppmanar styrelsen alla som ännu inte bestämt sig att skyndsamt göra så.

Vi håller nu tummarna för positiva besked på sökta bidrag och önskar en god fortsättning på det nya året!

Välkomna till Södra Åsnens fibernät!

Hösten 2010 bjöd Åkrokens byalag in boende i området Dunshult, Sjöaryd, Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla, Ålshult, Toftåsa samt Getnö till informationsträff för bredband via fiberkabel. Träffen renderade i en arbetsgrupp som i slutet av vintern skapat förutsättningar för att bilda en ekonomisk föreningen vilket skedde den 17 mars 2011. Namnet blev Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening.

Föreningen arbetar för att alla som bor i området skall få samma möjlighet till bredbandsanslutning, snabbt internet, fast hemtelefoni, TV i HD-kvalitet, larm, övervakning, etc. som boende i städerna. Ett bredbandsnät kommer skapa förutsättningar för privatpersoner och företag att bo och verka på landsbygden även i framtiden.

Vi bedömer det som osannolikt att marknaden eller någon annan kommer förse oss som bor i glesbygd med ett snabbt och stabilt bredband. Vi har länge sett att service och tjänsteutbud minskar på landsbygden vilket Telias kommande nedläggningar av telefonstationer är ytterligare ett tecken på. Bankärende, EU/Sam-ansökningar, deklarationer, kontakter med företag och myndigheter, utbildningar, skolor och arbetsgivare kräver bra internetuppkopplingar.  De mobila lösningar som finns har inte den kapacitet och tillförlitlighet som krävs.

Tingsryd kommun bygger just nu sitt stamnät för fiberbredband. Bidrag finns för föreningar att söka och nu är det upp till oss själva att lösa vår framtida infrastruktur.