Föreningen är bildad!

Efter Åkrokens framtidskväll i Urshult den 19 oktober 2010 bildades en arbetsgrupp med syfte att undersöka  och utreda möjligheten att bygga ett bredbandsnät i bygden. Gruppens arbete har pågått under hösten och vintern och den 17 mars 2011 var det så äntligen dags att bilda föreningen, Södra Åsnens fibernät ek.

Från vänster: Sten Johansson, Per Mårtensson, Roland Winqvist, Ingvar Johansson, Tommy Nilsson, Mårten Guldstrand, Leif Karlsson, Christina Morley, Ingrid Olsson, Tore Ragnarsson, Agneta Ragnarsson och Åsa Nordkvist