Välkomna till Södra Åsnens fibernät!

Hösten 2010 bjöd Åkrokens byalag in boende i området Dunshult, Sjöaryd, Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla, Ålshult, Toftåsa samt Getnö till informationsträff för bredband via fiberkabel. Träffen renderade i en arbetsgrupp som i slutet av vintern skapat förutsättningar för att bilda en ekonomisk föreningen vilket skedde den 17 mars 2011. Namnet blev Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening.

Föreningen arbetar för att alla som bor i området skall få samma möjlighet till bredbandsanslutning, snabbt internet, fast hemtelefoni, TV i HD-kvalitet, larm, övervakning, etc. som boende i städerna. Ett bredbandsnät kommer skapa förutsättningar för privatpersoner och företag att bo och verka på landsbygden även i framtiden.

Vi bedömer det som osannolikt att marknaden eller någon annan kommer förse oss som bor i glesbygd med ett snabbt och stabilt bredband. Vi har länge sett att service och tjänsteutbud minskar på landsbygden vilket Telias kommande nedläggningar av telefonstationer är ytterligare ett tecken på. Bankärende, EU/Sam-ansökningar, deklarationer, kontakter med företag och myndigheter, utbildningar, skolor och arbetsgivare kräver bra internetuppkopplingar.  De mobila lösningar som finns har inte den kapacitet och tillförlitlighet som krävs.

Tingsryd kommun bygger just nu sitt stamnät för fiberbredband. Bidrag finns för föreningar att söka och nu är det upp till oss själva att lösa vår framtida infrastruktur.