Informationsmöte genomfört

Södra Åsnens fibernät genomförde söndagen den 5 juni ett möte för fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Drygt 60 personer kom och fick information från styrelsen, Tingsryd kommun, Wexnet samt Sparbanken Eken.

Tack till inbjudna gäster och fastighetsägare för visat intresse.

 

Grävning pågår

EON gräver just nu ner sina ledningar på vissa sträckor inom vårt område. Föreningen lyckades precis få allt klart i tid för att kunna teckna avtal med EON om samförläggning. Totalt ca 6 km fiberslang är på väg att grävas ner. Berörda byar är Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla samt Sjöaryd. Tack till Tingsryds kommun som stöttar oss i arbetet.


Välkomna till Södra Åsnens fibernät!

Hösten 2010 bjöd Åkrokens byalag in boende i området Dunshult, Sjöaryd, Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla, Ålshult, Toftåsa samt Getnö till informationsträff för bredband via fiberkabel. Träffen renderade i en arbetsgrupp som i slutet av vintern skapat förutsättningar för att bilda en ekonomisk föreningen vilket skedde den 17 mars 2011. Namnet blev Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening.

Föreningen arbetar för att alla som bor i området skall få samma möjlighet till bredbandsanslutning, snabbt internet, fast hemtelefoni, TV i HD-kvalitet, larm, övervakning, etc. som boende i städerna. Ett bredbandsnät kommer skapa förutsättningar för privatpersoner och företag att bo och verka på landsbygden även i framtiden.

Vi bedömer det som osannolikt att marknaden eller någon annan kommer förse oss som bor i glesbygd med ett snabbt och stabilt bredband. Vi har länge sett att service och tjänsteutbud minskar på landsbygden vilket Telias kommande nedläggningar av telefonstationer är ytterligare ett tecken på. Bankärende, EU/Sam-ansökningar, deklarationer, kontakter med företag och myndigheter, utbildningar, skolor och arbetsgivare kräver bra internetuppkopplingar.  De mobila lösningar som finns har inte den kapacitet och tillförlitlighet som krävs.

Tingsryd kommun bygger just nu sitt stamnät för fiberbredband. Bidrag finns för föreningar att söka och nu är det upp till oss själva att lösa vår framtida infrastruktur.

Föreningen är bildad!

Efter Åkrokens framtidskväll i Urshult den 19 oktober 2010 bildades en arbetsgrupp med syfte att undersöka  och utreda möjligheten att bygga ett bredbandsnät i bygden. Gruppens arbete har pågått under hösten och vintern och den 17 mars 2011 var det så äntligen dags att bilda föreningen, Södra Åsnens fibernät ek.

Från vänster: Sten Johansson, Per Mårtensson, Roland Winqvist, Ingvar Johansson, Tommy Nilsson, Mårten Guldstrand, Leif Karlsson, Christina Morley, Ingrid Olsson, Tore Ragnarsson, Agneta Ragnarsson och Åsa Nordkvist