Gott nytt år!

Från styrelsen sida vill vi tacka de som hjälpt oss under året och önska alla medlemmar ett Gott Nytt År!

Antalet medlemmar i föreningen är nu 109 stycken och av dessa har 80 tecknat anslutningsavtal hittills. Samförläggningen med E-on är avslutad och resultatet blev 7 181 meter grävning. Detta betyder att 1/5 av det planerade byanätet är klart. Genom samförläggningen har föreningen sparat minst 300 000 kr jämfört med om vi skulle grävt det själva.

E-on vill ha betalt för sitt arbete och därför har en faktura gått ut till medlemmar med anslutningsavtal. Delinsatsen som fakturerats skall täcka uppkomna kostnaderna. Vi uppmanar medlemmar som ännu ej tecknat anslutningsavtal att gör det snarast.

Under våren fortsätter arbetet med bland annat markavtal och planering av fibernätet. För att veta var fibernätet skall dras och för att få en korrekt kalkyl uppmanar styrelsen alla som ännu inte bestämt sig att skyndsamt göra så.

Vi håller nu tummarna för positiva besked på sökta bidrag och önskar en god fortsättning på det nya året!

Arbetet med anslutningsavtalen pågår…

Under hösten kommer medlemmarna kontaktas för att teckna anslutningsavtal. Genom avtalet tecknar medlemmen sig för bredbandsanslutning och förbinder sig att betala sin insatsdel i föreningen. Allt eftersom föreningen har utgifter kommer delbetalningar av insatsen faktureras.

Det går inte i nuläget att redovisa vad slutsumman för insatsen blir. Föreningen arbetar för att hålla kostnadens så låg som möjligt. Slutsumman är bland annat beroende av antalet fastighetsägare som ansluter sig och storleken på bidraget. Taket på insatsen finns i stadgan och är satt till 35 000 kr. Anslutningsavtalet och föreningens stadgar finns under fliken ”dokument”.

Under hösten kommer en delbetalning att krävas för att täcka kostnader för samförläggningen med Eon. Styrelsen uppskattat summa till under 5 000 kr.

Föreningen passerar 100 medlemmar!

En sammanställning av medlemsregistret visar att vi passerat 100 medlemmar. I byarna Åkoken, Lönsbygd, Sjöaryd/Hagsjöryd och Ålshult har 50% eller fler av fastighetsägarna tecknat sig för medlemskap medan byarna Dunshult/Östra Elmehult, Stenshult/Frankanäs och Dunshult har lite lägre siffror än så länge.

Missa inte chansen att ansluta er till framtiden, det blir dyrare att ansluta sig i efterhand.

Teckna medlemskap snarast!

Intresserade fastighetsägare inom verksamhetsområdet uppmanas att snarast ansöka om medlemskap. Förening behöver information om vilka fastighetsägare som vill bli uppkopplade då arbete med planering, budget och bidragsansökan fortskrider. Blankett för medlemsansökan finns under fliken ”dokument”. Ett medlemskap kostar 100 kr.

Informationsmöte genomfört

Södra Åsnens fibernät genomförde söndagen den 5 juni ett möte för fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Drygt 60 personer kom och fick information från styrelsen, Tingsryd kommun, Wexnet samt Sparbanken Eken.

Tack till inbjudna gäster och fastighetsägare för visat intresse.

 

Välkomna till Södra Åsnens fibernät!

Hösten 2010 bjöd Åkrokens byalag in boende i området Dunshult, Sjöaryd, Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla, Ålshult, Toftåsa samt Getnö till informationsträff för bredband via fiberkabel. Träffen renderade i en arbetsgrupp som i slutet av vintern skapat förutsättningar för att bilda en ekonomisk föreningen vilket skedde den 17 mars 2011. Namnet blev Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening.

Föreningen arbetar för att alla som bor i området skall få samma möjlighet till bredbandsanslutning, snabbt internet, fast hemtelefoni, TV i HD-kvalitet, larm, övervakning, etc. som boende i städerna. Ett bredbandsnät kommer skapa förutsättningar för privatpersoner och företag att bo och verka på landsbygden även i framtiden.

Vi bedömer det som osannolikt att marknaden eller någon annan kommer förse oss som bor i glesbygd med ett snabbt och stabilt bredband. Vi har länge sett att service och tjänsteutbud minskar på landsbygden vilket Telias kommande nedläggningar av telefonstationer är ytterligare ett tecken på. Bankärende, EU/Sam-ansökningar, deklarationer, kontakter med företag och myndigheter, utbildningar, skolor och arbetsgivare kräver bra internetuppkopplingar.  De mobila lösningar som finns har inte den kapacitet och tillförlitlighet som krävs.

Tingsryd kommun bygger just nu sitt stamnät för fiberbredband. Bidrag finns för föreningar att söka och nu är det upp till oss själva att lösa vår framtida infrastruktur.