Föreningen passerar 100 medlemmar!

En sammanställning av medlemsregistret visar att vi passerat 100 medlemmar. I byarna Åkoken, Lönsbygd, Sjöaryd/Hagsjöryd och Ålshult har 50% eller fler av fastighetsägarna tecknat sig för medlemskap medan byarna Dunshult/Östra Elmehult, Stenshult/Frankanäs och Dunshult har lite lägre siffror än så länge.

Missa inte chansen att ansluta er till framtiden, det blir dyrare att ansluta sig i efterhand.

Teckna medlemskap snarast!

Intresserade fastighetsägare inom verksamhetsområdet uppmanas att snarast ansöka om medlemskap. Förening behöver information om vilka fastighetsägare som vill bli uppkopplade då arbete med planering, budget och bidragsansökan fortskrider. Blankett för medlemsansökan finns under fliken ”dokument”. Ett medlemskap kostar 100 kr.

Informationsmöte genomfört

Södra Åsnens fibernät genomförde söndagen den 5 juni ett möte för fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Drygt 60 personer kom och fick information från styrelsen, Tingsryd kommun, Wexnet samt Sparbanken Eken.

Tack till inbjudna gäster och fastighetsägare för visat intresse.

 

Välkomna till Södra Åsnens fibernät!

Hösten 2010 bjöd Åkrokens byalag in boende i området Dunshult, Sjöaryd, Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla, Ålshult, Toftåsa samt Getnö till informationsträff för bredband via fiberkabel. Träffen renderade i en arbetsgrupp som i slutet av vintern skapat förutsättningar för att bilda en ekonomisk föreningen vilket skedde den 17 mars 2011. Namnet blev Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening.

Föreningen arbetar för att alla som bor i området skall få samma möjlighet till bredbandsanslutning, snabbt internet, fast hemtelefoni, TV i HD-kvalitet, larm, övervakning, etc. som boende i städerna. Ett bredbandsnät kommer skapa förutsättningar för privatpersoner och företag att bo och verka på landsbygden även i framtiden.

Vi bedömer det som osannolikt att marknaden eller någon annan kommer förse oss som bor i glesbygd med ett snabbt och stabilt bredband. Vi har länge sett att service och tjänsteutbud minskar på landsbygden vilket Telias kommande nedläggningar av telefonstationer är ytterligare ett tecken på. Bankärende, EU/Sam-ansökningar, deklarationer, kontakter med företag och myndigheter, utbildningar, skolor och arbetsgivare kräver bra internetuppkopplingar.  De mobila lösningar som finns har inte den kapacitet och tillförlitlighet som krävs.

Tingsryd kommun bygger just nu sitt stamnät för fiberbredband. Bidrag finns för föreningar att söka och nu är det upp till oss själva att lösa vår framtida infrastruktur.