Medlemsinformation

Årsmötet för 2020 är genomfört. I medlemsinformationen kan du läsa om vilka som valdes till styrelse, vi tar en blick i backspegeln och berättar om vad som är på gång. Föreningen behöver stärka sin ekonomi för att kunna göra avskrivningar och för att göra det beslutade årsmötet att höja nätavgiften med 100kr/månaden. Läs mer i informationsbladet. Eon kommer genomföra arbete i vårt område, berörda byar denna gång är Dunshult och Sjöaryd. Har du en fastighet eller känner någon som har en fastighet där och är intresserad att bli uppkopplad kontakta föreningen omgående på info@safnet.se.

Medlemsinformationen skickas ut till medlemmarna via e-post eller brev beroende på vilket ni anmält i början på juni.

Trevlig sommar!

Årsmöte 2020

Måndagen den 25maj klockan 19.00 i Parken, Urshult

Välkomna på årsmöte. Föreningen kommer genomföra årsmötet med förhöjd försiktighet med anledning av Corona. Vi bjuder inte på fika och har bokat en lokal där det är möjligt att hålla avstånd mellan deltagarna. Tidigare år har deltagarantalet på mötet varit runt 15 medlemmar. Information om avskrivning av fibernätet med eventuell höjning av nätavgiften kommer genomföras, se dagordningen punkt 8.

Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse och program finner du här:

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

Årsmöte 2019

Måndag den 24juni klockan 19.00 i Parken, Urshult

Välkomna på årsmöte. Kvällen inleds med årsmötesförhandlingarna och avslutas med att föreningen bjuder på fika.

Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!

Årsmöte 2014

Måndag den 23 juni klockan 19.00 i Parken, Urshult

Vi börjar kvällen med en allmän information och därefter följer årsmötesförhandlingarna. Avslutningsvis bjuder föreningen på fika. Personlig kallelse har gått ut via e-mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med program och dagordning finner du här:

Kallelse till årsmöte/dagordning 2014

VÄLKOMMEN!

Arbetet fortskrider…

Efter mycket ideellt arbete under lång tid kom till slut de efterlängtade beskeden från PTS och Länsstyrelsens. Ansökan som lämnades in 2011 är nu beviljad. Styrelsen firar med tårta på mötet i september. Nu fortsätter arbetet med att färdigställa de sista markavtalen, sen väntar samråd med länsstyrelsen (enligt miljöbalken) och därefter arbetet med att ta fram underlag till den offentlig upphandlingen.

Medlemsinformation

I början på juli månad gick det ut ett informationsblad till alla medlemmar i Södra Åsnens Fibernät. Styrelsen lämnar i det en kort sammanfattning av nuläget och framtiden. För att kunna fullfölja arbetet med markavtal och upphandling av projektet har ett sista datum för tecknande av anslutningsavtal bestämts till den 25 juli.

På vår hemsidan hittar ni medlemsinformationen under fliken ”Dokument”.