Årsmöte 2024

Fredagen den 31 maj klockan 18.00 i Parken, Urshult

Välkommen på årsmöte. Kvällens inleds med årsmötesförhandlingar och avslutas med att föreningen bjuder på fika. Personlig kallelse har gått ut via mail eller post till föreningens medlemmar beroende på vad som finns registrerat.

Kallelse med dagordning finner du här.

Program:
18:00 Södra Åsnens fibernät hälsar välkommen.
18:10 Årsmötesförhandlingar.
Förening bjuder på kaffe och fralla efter förhandlingarna.
OBS.
En proposition från styrelsen kommer att lämnas in till årsmötet.
Styrelsens förslag är att göra en försäljning av hela vårt fibernät.
Wexnet har visat intresse.


Styrelsen kommer inte att godkänna ev. uppsägningar av
medlemskap från och med den 17 april 2024 och tillsvidare.
Propositionen kommer att behandlas under punkt 19 i dagordningen.
Vi behöver en anmälan hur många ni kommer till fikat.
Senast måndagen den 27 Maj.
Anmälan till Tore Ragnarsson toreragnarsson@gmail.com
eller Agnetha Ragnarsson agnetha.ragnarsson@telia.com