Teckna medlemskap snarast!

Intresserade fastighetsägare inom verksamhetsområdet uppmanas att snarast ansöka om medlemskap. Förening behöver information om vilka fastighetsägare som vill bli uppkopplade då arbete med planering, budget och bidragsansökan fortskrider. Blankett för medlemsansökan finns under fliken ”dokument”. Ett medlemskap kostar 100 kr.

Informationsmöte genomfört

Södra Åsnens fibernät genomförde söndagen den 5 juni ett möte för fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Drygt 60 personer kom och fick information från styrelsen, Tingsryd kommun, Wexnet samt Sparbanken Eken.

Tack till inbjudna gäster och fastighetsägare för visat intresse.

 

Grävning pågår

EON gräver just nu ner sina ledningar på vissa sträckor inom vårt område. Föreningen lyckades precis få allt klart i tid för att kunna teckna avtal med EON om samförläggning. Totalt ca 6 km fiberslang är på väg att grävas ner. Berörda byar är Åkroken, Lönsbygd, Gräskulla samt Sjöaryd. Tack till Tingsryds kommun som stöttar oss i arbetet.


Föreningen är bildad!

Efter Åkrokens framtidskväll i Urshult den 19 oktober 2010 bildades en arbetsgrupp med syfte att undersöka  och utreda möjligheten att bygga ett bredbandsnät i bygden. Gruppens arbete har pågått under hösten och vintern och den 17 mars 2011 var det så äntligen dags att bilda föreningen, Södra Åsnens fibernät ek.

Från vänster: Sten Johansson, Per Mårtensson, Roland Winqvist, Ingvar Johansson, Tommy Nilsson, Mårten Guldstrand, Leif Karlsson, Christina Morley, Ingrid Olsson, Tore Ragnarsson, Agneta Ragnarsson och Åsa Nordkvist